FIRMA

darkpon
Powstała w 2000 roku i działa

w branży wszelkiego rodzaju usług dotyczących serwisu kół samochodowych.
Kontakt mailowy: 

darkpon@wp.pl
Kontakt telefoniczny:
+48 
604 153 052
Na życzenie wysyłamy szczegółowe zdjęcia oferowanych produktów.

 >>Sprzedaż ALLEGRO.<<